usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

o serwisie

Serwis usability.edu.pl stanowi swoiste „vademecum”, gromadzące aktualną wiedzę na temat najlepszych praktyk projektowania użytecznych i dostępnych serwisów internetowych oraz metod badania i testowania stopnia ich użyteczności i dostępności.

Jest to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, którego celem jest szerzenie świadomości wagi zagadnień web usability oraz web accessibility.

Wszelki wkład internautów w dalszy rozwój serwisu jest mile widziany – jeśli chciał(a)byś opublikować w ramach serwisu własny artykuł, zapraszam do kontaktu.