usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Web accessibility

Pojęcie dostępności serwisów internetowych (ang. web accessibility) dotyczy działań podejmowanych w celu uczynienia wszelkich treści i funkcjonalności zamieszczonych na stronie internetowej osiągalnych i możliwych do wykorzystania dla jak najszerszej grupy użytkowników. Określenia tego używa się najczęściej w kontekście umożliwienia jak najlepszego wykorzystania możliwości oferowanych przez serwis internetowy osobom o dowolnym rodzaju ograniczenia sprawności (niedowidzenie lub ślepota, głuchota, ograniczenia motoryczne, inne) oraz użytkownikom korzystającym z Internetu za pośrednictwem tzw. technologii pomocniczych (np. czytnik ekranu), czy terminala o możliwościach ograniczonych w porównaniu z komputerem PC (np. telefon komórkowy)1.

Wytyczne dotyczące projektowania „dostępnych” serwisów internetowych, które zostały szczegółowo omówione na kolejnych podstronach, można podsumować wskazując na najważniejsze zagadnienia których dotyczą:

  • Alternatywy – Należy zapewnić alternatywne formaty wszelkich treści zamieszczonych w serwisie internetowym, jak tekstowe alternatywy dla obrazów, grafik czy wykresów, a także nagrań audio i wideo.
  • Redundancja, elastyczność i kustomizacja – Należy umożliwić użytkownikom korzystanie z treści lub funkcjonalności serwisu internetowego na jak najwięcej sposobów oraz możliwość dopasowania serwisu do swoich potrzeb i preferencji. Cel ten wspiera redundancja, czyli nadmiarowość możliwości realizacji zadań przez użytkownika.
  • Opisy, etykiety i instrukcje – Znaczący wpływ na dostępność serwisu internetowego ma wzbogacenie wszelkich treści i funkcjonalności o odpowiednie opisy, wymowne etykiety czy instrukcje. Dotyczy to na przykład pól tekstowych do wprowadzania danych, tabel oraz innych elementów.
  • Walidacja i kompatybilność – Wymiernym wskaźnikiem poziomu dostępności serwisu internetowego jest przestrzeganie standardów branżowych potwierdzone walidacją2 kodu XHTML oraz CSS, a także kompatybilność z różnorodnymi terminalami użytkownika i technologiami pomocniczymi.
  • Informacje zwrotne – Serwis powinien w jasny i jednoznaczny sposób komunikować się z użytkownikiem, wspierając jego działania i zapobiegając popełnianiu błędów.
  • Prostota – Ograniczenie ilości treści do niezbędnego minimum, podążanie za popularnymi i uznanymi rozwiązaniami i usuwanie zbędnej złożoności wszędzie gdzie to możliwe przynosi najlepsze efekty w dążeniach do zwiększania dostępności serwisu internetowego.

1 Zob. Accessibility, Usability Glossary, http://www.d.umn.edu/itss/support/Training/Online/usability/glossary.html#U, [12.05.2010].

2 Terminem walidacji potocznie określa się process potwierdzenia zgodności kodu XHTML oraz CSS ze specyfikacją Word Wide Web Consortium, za pomocą specjalnego oprogramowania nazywanego „walidatorem” (ang. validator). Zob. About The W3C Markup Validation Service, W3C Markup Validation Service, http://validator.w3.org/about.html, [14.09.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Niepełnosprawny w sieci »