usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Web usability

Pojęcie użyteczności jest związane z nauką i sztuką projektowania serwisów internetowych, jest to miara wydajności, efektywności i satysfakcji z jaką użytkownicy mogą realizować w serwisie określone cele w określonym kontekście użycia.1 Zapewnieniu użyteczności serwisu internetowego służą testy z użytkownikami oraz szereg zasad, konwencji i tzw. „najlepszych praktyk” wywodzących się najczęściej z wyników badań i praktycznych doświadczeń gromadzonych od chwili powstania sieci World Wide Web.

Celem podporządkowania procesu projektowania serwisów internetowych zasadom użyteczności, jest uzyskanie optymalnej architektury informacji, nawigacji i interakcji i zapewnienie możliwie największej satysfakcji użytkownika z korzystania z serwisu internetowego2.

Zagadnienia interesujące tą dziedzinę to m.in. łatwość nauczenia się przez użytkownika obsługi serwisu przy pierwszych odwiedzinach oraz łatwość zapamiętania tego sposobu obsługi, efektywność wykonywania zamierzonych zadań w serwisie przez użytkownika, ilość błędów popełnianych w trakcie wykonywania zadań i możliwość sprawnego ich naprawiania.3

1 Zob. ISO 9241, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9241, [07.09.2010].

2 Zob. T. Karwatka, Usability w e-biznesie, s. 9., Wyd. Helion, Gliwice 2009.

3 Zob. Usability, Usability Glossary, http://www.d.umn.edu/itss/support/Training/Online/usability/glossary.html#U, [12.05.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Wytyczne, konwencje i praktyki »