usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Regulacje branżowe i prawne

Prawne i branżowe regulacje użyteczności serwisów internetowych

Teoria dotycząca użyteczności i dostępności serwisów internetowych doczekała się obecnie odzwierciedlenia w regulacjach prawnych państw i organizacji międzynarodowych, a nad jej rozwojem czuwają wyspecjalizowane w tym obszarze instytucje ponadnarodowe.

Regulacje prawne dotyczą przede wszystkim zagadnień dostępności serwisów internetowych, a ich nadrzędnym celem jest eliminacja nierówności w dostępie do informacji w społeczeństwie. Ponieważ w dobie gwałtownego rozwoju technologii komputerowych brak dostępu do Internetu może być znaczącą przyczyną powstawania dysproporcji społecznych, problem ten nabrał w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Użyteczność serwisu schodzi tu na drugi plan, rzadko temat ten jest podejmowany przez administracje państw i najczęściej nie jest ujmowany w regulacjach prawnych.

Rządy państwowe są często stymulowane do działań w tym obszarze przez organizacje międzynarodowe jak Unia Europejska, która nadzoruje pod tym kątem swoje państwa członkowskie.

Rolę łącznika między nieskrępowanie rozwijającym się Internetem a działalnością administracyjną państw pełnią natomiast różnorodne organizacje których misją jest rozwój sieci World Wide Web. Działalność tych instytucji staje się często wyznacznikiem kierunku działań rządów państwowych.

Przejdź do następnego rozdziału: Najważniejsze organizacje branżowe »