usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Wytyczne, konwencje i praktyki

Wytyczne, konwencje i najlepsze praktyki dotyczące użyteczności serwisów internetowych

Jednym z owoców postępującego rozwoju nauk o projektowaniu użytecznych serwisów internetowych jest formułowanie licznych zasad, wytycznych, konwencji i najlepszych praktyk. Jest to próba identyfikowania i formułowania uniwersalnych praw, których przestrzeganie ma zapewnić zwiększenie użyteczności serwisu WWW.

Warto zastanowić się jednak, skąd prawa te biorą swój początek i czy praktyka potwierdza ich zalecenia. W większości przypadków wytyczne wywodzą się z doświadczenia ekspertów, gromadzonego w toku ich pracy, a także badań użyteczności serwisów internetowych. Jednak wiele konwencji wywodzi się również z wiedzy „zwyczajowej”, od (nie zawsze dobrych) nawyków i przyzwyczajeń użytkowników i innych nieprofesjonalnych źródeł. Często spotyka się także podejście, w którym wstępnie sformułowane zasady użyteczności stara się „na siłę” dopasować do istniejącej teorii naukowej, aby przedstawić „twarde” dowody na ich słuszność1.

Ponadto praktyka projektowania serwisów internetowych dynamicznie się rozwija i zmienia, podobnie jak rozwijają się przeciętne zdolności i kompetencje użytkowników Internetu i sieci WWW. Dlatego też zasady, które mogły być słuszne jeszcze kilka lat temu, często w efekcie rozwoju technologii dziś tracą na znaczeniu i stają się nieistotne lub nieprawdziwe.

Wniosek z powyższych rozważań jest następujący – najlepszą metodą na zapewnienie wysokiej użyteczności projektowanego serwisu internetowego jest włączenie w jego rozwój jego docelowych użytkowników, a wszelkie ważne decyzje należy weryfikować poprzez testy z reprezentatywnymi użytkownikami. Do wszelkich uniwersalnych zaleceń należy zatem podchodzić w tym wypadku z dużą rezerwą, najlepiej zaś poszukiwać źródeł o charakterze naukowym, weryfikujących słuszność danej wytycznej. Mimo to, dobra znajomość tych wytycznych z pewnością ułatwia proces projektowania, pozwala na uniknięcie popularnych błędów i umożliwia obniżenie kosztów przyszłego procesu testowania.

1 Zob. D. Chisnell, Where do heuristics come from?, UX Magazine, 03.03.2010, http://www.uxmag.com/design/where-do-heuristics-come-from, [24.08.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Projektowanie zorientowane na użytkownika »