usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Przewijanie kontra podział na strony

Jedną z decyzji którą podjąć należy w trakcie projektowania serwisu internetowego, jest określenie optymalnej długości poszczególnych stron serwisu. Długie strony oznaczają iż użytkownik będzie musiał przewijać (ang. scrolling) w pionie ich treść. Natomiast rozbicie treści na większą ilość krótkich podstron eliminuje przewijanie na rzecz częstszego nawigowania między stronami. Nie istnieje tu „złoty środek” – podczas gdy jedne zadania wspierane będą lepiej przez rozłożenie ich na kilku krótkich podstronach (np. wypełnianie rozbudowanych formularzy ankietowych), inne skorzystają na prezentacji na pojedynczej, długiej stronie (np. czytanie artykułów informacyjnych). Mimo to nie należy tworzyć nadmiernie długich stron, w których istniałaby konieczność przewinięcia więcej niż kilku ekranów. W każdym wypadku należy natomiast wykluczyć przewijanie w poziomie, które znacząco zaburza wygodę posługiwania się serwisem przez użytkownika.

Omawiając problematykę przewijania stron WWW, warto wspomnieć o „zagięciu” strony internetowej (ang. fold). Tzw. zagięcie jest najniższym punktem strony internetowej widocznym w obrębie typowego ekranu komputera, bez konieczności przewijania strony. Tradycyjnie obszar powyżej zagięcia był uznawany za najbardziej atrakcyjny dla zamieszczania treści promocyjnych i innych. Podejście to często prowadziło do zbytniego nagromadzenia treści w górnej partii strony. Obecnie powszechnie uznaje się iż użytkownicy opanowali przewijanie w stopniu pozwalającym na zaniechanie przestrzegania tej zasady, stanowiącej znaczne ograniczenie w procesie projektowania serwisów internetowych, nadając priorytet innym zagadnieniom użyteczności. Postuluje się wręcz taką organizację treści na stronie, aby zasugerować użytkownikowi konieczność skorzystania z przewijania.

 Zob. Research-Based Web Design & Usability Guidelines, op. cit., s. 71 - 75, [24.08.2010].

 Zob. M. Tarquini, Blasting the Myth of the Fold, Boxes and Arrows, 24.07.2007, http://www.boxesandarrows.com/view/blasting-the-myth-of, [06.09.2010].

 Zob. J. Leech, The myth of the page fold: evidence from user testing, CX Partners, 18.09.2009, http://www.cxpartners.co.uk/thoughts/the_myth_of_the_page_fold_evidence_from_user_testing.htm, [08.09.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Nazewnictwo elementów »