usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Rozmieszczenie elementów na stronie

Struktura elementów na stronie internetowej powinna wspierać łatwość zapoznania się z jej treścią. Elementy powinny zostać uporządkowane hierarchicznie, według ich znaczenia, a rozmieszczenie to powinno być spójne i identyczne na poszczególnych podstronach serwisu.

Duże znaczenie dla czytelności strony internetowej ma odpowiedni stopień nagromadzenia informacji. Zbyt duże „zagęszczenie” wpływa negatywnie na zdolność użytkowników do szybkiego skanowania i wyszukiwania informacji na stronie. Zalecane jest wykorzystywanie tzw. „prześwitów”, czyli odstępów między poszczególnymi elementami, obszarów nie wypełnionych treścią. Z drugiej jednak strony nadmierna ilość tzw. „przestrzeni negatywnej” („białej”), może powodować pogorszenie czytelności i prowadzić do niepotrzebnego zwiększania długości strony. Na czytelność wpływa także pozytywnie poziome i pionowe wyrównanie elementów.

Ważne jest, aby unikać sytuacji, w której rozmieszczenie nagłówków i innych elementów może powodować złudzenie wzrokowe, że użytkownik dotarł do szczytu lub końca strony, wstrzymując dalsze przewijanie treści. Warto w jednoznaczny i rozpoznawalny sposób wyróżnić zakończenie treści na danej stronie internetowej.

Treść na stronie internetowej powinna być zorganizowana w sposób który zostanie przez reprezentatywnego użytkownika odebrany jako jasny i logiczny. Struktura informacji powinna odzwierciedlać potrzeby użytkownika i cele istnienia serwisu. Sama treść powinna być prezentowana w sposób jak najbardziej ułatwiający jej skanowanie, czyli szybkie przeglądanie. W tym celu wykorzystuje się podział na paragrafy, nagłówki, odpowiednie grupowanie i inne zabiegi. Grupować należy informacje i elementy pokrewne lub powiązane, jednocześnie unikając łączenia elementów należących do różnych kategorii, które mogą błędnie zostać uznane za spokrewnione.

W przypadku jeśli serwis internetowy będzie wykorzystywany przez znacząco różne grupy użytkowników, na przykład o zasadniczo różnych kompetencjach, można rozważyć prezentowanie tych samych informacji w różny sposób i z różnym poziomem szczegółowości, dla poszczególnych grup.

Przejdź do następnego rozdziału: Nawigacja »