usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Tekst i typografia

Użyteczność i dostępność serwisów WWW najlepiej wspiera wykorzystanie czarnego tekstu na jednorodnych, kontrastowych tłach. Zaleca się stosowanie popularnych krojów czcionek oraz definiowanie rozmiaru czcionki w sposób względny. Pogrubienia oraz inne sposoby wyróżnienia fragmentów tekstu powinny być wykorzystywane rozsądnie rzadko, w uzasadnionych miejscach. Dobrą metodą na przedstawienie powiązania pewnej grupy informacji jest wyróżnienie tej grupy za pomocą obszaru tła o odmiennym kolorze.

Odpowiednie wykorzystanie typografii może mieć znaczący wpływ na utworzenie równowagi pomiędzy treścią a jej prezentacją na stronie internetowej.1

Wywodząca się z tradycji dziennikarstwa „zasada odwróconej piramidy” znajduje pełne zastosowanie w przypadku tworzenia tekstów na potrzeby stron internetowych. Jest to styl pisania i redagowania tekstu, w którym artykuł rozpoczyna się podsumowaniem jego treści, następnie przedstawiane są inne kluczowe informacje, na końcu zaś znajdują się najmniej istotne fakty. Taki sposób organizacji tekstu najlepiej wspiera szybkie skanowanie strony WWW przez użytkowników, co przekłada się na ogólny wzrost użyteczności.2

1 Zob. Usability Glossary, Web Site Usability 101, http://www.d.umn.edu/itss/support/Training/Online/usability/glossary.html, [06.09.2010].

2 Zob. Zasada odwróconej piramidy w internecine, eRedaktor.pl, 28.11.2008, http://eredaktor.pl/warsztat/redaktor/zasada-odwroconej-piramidy-w-internecie/, [06.09.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Elementy interfejsu użytkownika »