usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Zgrabna degradacja

Różni użytkownicy wykorzystują do przeglądania sieci Web różne terminale, przeglądarki, systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Dlatego też nie jest możliwe dostosowanie serwisu internetowego do wymogów każdego pojedynczego użytkownika. Aby wyjść naprzeciw tak zróżnicowanym potrzebom różnych internautów stosuje się podejścia „zgrabnej degradacji” oraz „progresywnego wzmocnienia”. Zgrabna degradacja (ang. graceful degradation) to cecha serwisu internetowego oznaczająca, że zasadnicza treść i podstawowe funkcjonalności pozostają dostępne dla użytkownika, nawet jeśli niektóre elementy z różnych przyczyn nie mogą zostać wyświetlone lub użyte. Takie podejście ma na celu uczynienie serwisu jak najbardziej odpornym na wszelkie ograniczenia, które mogą wystąpić u niektórych użytkowników, w szczególności gdy korzystają oni ze starszych przeglądarek internetowych. Progresywne wzmocnienie (ang. progressive enhancement) to strategia warstwowego projektowania serwisów internetowych, w której podstawowe, najważniejsze funkcjonalności dostępne są dla wszystkich użytkowników, jednak istnieją także dodatkowe, rozbudowane funkcjonalności, wykorzystujące np. najnowsze technologie, z których skorzystać mogą jedynie użytkownicy korzystający z najnowszych przeglądarek. Pozwala to w szczególności szybko wdrażać nowe rozwiązania techniczne i poszerzać potencjalne możliwości serwisu, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb większości użytkowników.

 Zob. V. Friedman (2007), op. cit., [24.08.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Użyteczność a psychologia »