usability.edu.pl
vademecum użyteczności i dostępności
serwisów internetowych

Wprowadzenie

Początkowo zagadnienia użyteczności i dostępności serwisów internetowych były marginalizowane i nie stanowiły nieodzownego elementu w procesie projektowania serwisów internetowych. We wczesnej fazie rozwoju sieci WWW, charakterystyczne było popełnianie szeregu błędów, obrazujących niski poziom zrozumienia zagadnień web-usability. Serwis internetowy traktowano jak tradycyjną broszurę reklamową, pomijając wyjątkowe cechy cyfrowych mediów. Architektura informacji najczęściej odzwierciedlała strukturę firmy, a nie potrzeby użytkownika serwisu, strony internetowe wypełniano zaś pisanymi w tradycyjny sposób, linearnymi tekstami.1

Dopiero rosnące znaczenie e-marketingu w działalności przedsiębiorstw oraz nasilająca się konkurencja on-line sprawiły, że twórcy serwisów internetowych zaczęli poszukiwać sposobów na uczynienie swoich witryn bardziej atrakcyjnymi i przyjaznymi dla użytkowników. Wobec braku praktycznych doświadczeń, podejmowane działania opierano na przeprowadzanych na potrzeby konkretnych serwisów badaniach i testach użyteczności, których wyniki stanowiły podstawy dla formułowania konwencji i zasad web usability. Rozwiązań problemów użyteczności i dostępności zaczęto poszukiwać zarówno wśród dorobku nauk informatycznych i technicznych, jak i dziedzin takich jak psychologia.

Wraz z rozwojem sieci Web, również internauci stają się coraz bardziej wymagającą grupą docelową, z jednej strony mającą coraz większe oczekiwania, z drugiej zaś minimalizującą swoje obciążenie i płytko przetwarzającą informacje. Użytkownicy są niecierpliwi i oczekują szybkiej gratyfikacji, chcą szybko odnaleźć interesującą ich stronę internetową, wykonać zamierzone zadanie i opuścić serwis. Najczęściej ignorują oni wysiłki projektantów mające na celu zatrzymanie ich jak najdłużej w serwisie oraz świadomie unikają elementów rozpraszających ich uwagę. 2

O potrzebie wykorzystywania filozofii użyteczności i dostępności przy projektowaniu serwisów internetowych decyduje również różnorodność terminali, z których korzystają internauci w celu przeglądania stron WWW. Najważniejszym trendem widocznym obecnie na rynku jest gwałtowny wzrost wykorzystania do tego celu urządzeń mobilnych, w tym przede wszystkim telefonów komórkowych.

1 Zob. J.Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Wyd. Helion, Gliwice 2003, s. 24 – 25.

2 Zob. Web users ‘getting more ruthless’, BBC News, 24.05.2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7417496.stm, [12.05.2010].

Przejdź do następnego rozdziału: Definicje najważniejszych pojęć »